Kontakt

Hvis du ønsker at kontakte Postmaster, er der forskellige måder at gøre det på. For at vi kan behandle din henvendelse hurtigt og effektivt, er det vigtigt, at du kigger herunder og finder det punkt, som passer på din henvendelse og gør, som der står.

Spam (uønsket post)
Virus/Trojanske heste
Hacking/portscanning/firewall alarmer
Copyright
News
RBL, filter, blokering
Fejlmeddelelser, mailsystem error, mailer-daemons
Webmail og postkasse opsætning
Mails som indeholder følgende emner slettes og besvares ikke
Har du skrevet til den rette adresse?
Vigtig info

Spam (uønsket post)

Klagen skal indeholde en IP-adresse, som tilhører en YouSee privat kunde.

Mailen skal opfylde følgende:
1. Brug venligst følgende emne (ikke et krav): Spam
2. Headeren på spam emailen (Læs mere om headers)
3. Spam emailens indhold (dog ikke virus og vedhæftede filer)

Virus/Trojanske heste:

Klagen skal indeholde en IP-adresse, som tilhører en YouSee privat kunde.

Mailen skal opfylde/indeholde følgende:
1. Brug venligst følgende emne (ikke et krav): Virus
2. IP-adresse på afsender (den som "smittede" din pc)
3. Dato
4. Klokkeslet & tidszone (opgivet i GMT/UTC)
5. Oplys navn på virusen hvis muligt
6. Medsend en af følgende:
   6.1 Headeren på emailen (Læs mere om headers)
   6.2 Firewall log (kun relevant information).

Hacking/portscanning/firewall alarmer:

Klagen skal indeholde en IP-adresse, som tilhører en YouSee privat kunde.

Mailen skal opfylde/indeholde følgende:
1. Brug venligst følgende emne (ikke et krav): Hacking
2. IP-adresse på maskinen som forsøgte at trænge ind på din pc.
3. Dato
4. Klokkeslæt & tidszone (opgivet i GMT/UTC)
5. Oplys om det lykkedes at komme ind eller ej, samt hvad der evt. er sket.
Hvis personen ER trængt ind i pc'en, skal sagen anmeldes til politiet.

Copyright:

Klagen skal være rettet mod en YouSee privat kunde.
Der skal allerede være taget stilling til om det er copyright beskyttet materiale eller ej. Det vil sige; emailen skal være afsendt af copyright indehaver eller en person/organisation som varetager copyright indehavers interesse.

Mailen skal opfylde/indeholde følgende:
1. Brug venligst følgende emne (ikke et krav): Copyright
2. Medsend en af følgende;
   2.1 Hjemmeside: link til det copyright beskyttede materiale. Ligger det copyright beskyttede
       materiale på en af YouSees egne servere vil dette blive fjernet. Ligger det på brugerens eget
       udstyr, vil kunden blive informeret herom.
   2.2 Nyhedsgrupper: Navn på nyhedsgruppen samt message-id på det copyright beskyttede indlæg.
   2.3 I alle andre sager skal der medsendes: IP-adresse, dato, klokkeslæt & tidszone (opgivet i GMT/UTC)

Fejlmeddelelser, mailsystem error, mailer-daemons:
- Fejlmeddelelser fra internettet er som standard på engelsk.
- Fejlmeddelelser fra YouSees mailserver indeholder et link til Fejlmeddelelser, hvor der findes en dansk beskrivelse af problemet.
- Vi kan ikke tilbyde engelsk-dansk oversættelse!
- Får du fejlen: "550 relaying mail to -et-eller-andet- is not allowed", og er dit postprogram allerede opsat til asmtp.mail.dk, så skyldes det, at du har skrevet forkert adgangskode.
- Korrekt opsætning af din mailklient finder du Her

Webmail og postkasse opsætning:

Via https://profil.yousee.dk/ kan du sende/læse/slette post, autosvare, videresende, filtrere, oprette adressekartotek, ændre adgangskode og emailadresse(r) m.m. alt efter abonnementstype.

Mails som indeholder følgende emner slettes og besvares ikke:
- Omhandler din mail DNS, bedes du skrive til rdns@tdc.dk
- Omhandler din mail Digital Signatur, bedes du skrive til digitalsignatur@tdc.dk
- Omhandler din mail hjemmesider bedes du i stedet tage kontakt via kontakt formularen på den pågældende hjemmeside.
- Omhandler din mail password skift bedes du logge på Mit YouSee - Mailindstillinger - Skift kode til dit mailprogram.
- Omhandler din mail nyt login til YouSee, bedes du ringe til kundeservice 70 70 40 40.
- Kan jeg få oplyst en emailadresse (nej, men prøv at søge i Google efter en ny kontakt).
- Er kundeforholdet ikke hos YouSee, kan vi ikke gøre noget ved sagen. Du bedes i stedet kontakte den relevante udbyder direkte.

Har du skrevet til den rette adresse?
Er du i tvivl om, hvor den pågældende email hører hjemme, kan du lave et opslag i en "whois"-database, f.eks. http://www.cyberabuse.org/whois/ eller http://www.geektools.com/whois.php.
Postmaster for erhvervskunder kan kontaktes på csirt@csirt.dk.

VIGTIGT:
- YouSee udleverer aldrig personoplysninger uden en dommerkendelse.
- Medsender du virus, slettes mailen.
- Vedhæftede filer læses ikke, AL information som medsendes skal være ren tekst (indeholdt i mailen).
- Send ikke flere sager i samme e-mail (f.eks. forskellige IP-adresser, hjemmesider, nyhedsgrupper).
- Har du IKKE medsendt de ønskede information, kan vi ikke behandle sagen. Du bedes derfor fremsende al nødvendig information
- Indeholder din e-mail ingen spørgsmål, kommentarer eller lignende vil du ikke modtage et personligt svar.
- Vi klikker ikke på links i e-mails.
- Vi svarer ikke på robot genererede e-mails.
- Benyt venligst en gyldig afsenderadresse. Ellers kan du ikke forvente svar.
- Opfylder din mail ovenstående krav, og er dit spørgsmål ikke besvaret på sitet her, så behøver du IKKE skrive til os igen.

Venlig hilsen

YouSee
Postmaster
Email: postmaster@mail.dk