Egen mailserver

Hvis du har din egen mailserver tilsluttet en internetforbindelse hos YouSee, bør du indstille den til at levere udgående mails direkte til hver enkelt modtagers mailserver. Konsulter eventuelt manualen til den software, du benytter (typisk skal "smarthost" eller "relayhost" deaktiveres).

Vær opmærksom på, at der skal være åbent for trafik på port 25 udgående til hele verdenen fra din mailserver, hvis den skal kunne levere post direkte til en vilkårlig modtager. Der er typisk åbent udgående på port 25, hvis din internetforbindelse har en fast ip-adresse.
Er din egen mailserver beskyttet af en firewall, skal denne naturligvis også tillade, at der etableres forbindelser til andre mailservere på port 25. Tilsvarende bør din firewall konfigureres, så andre interne maskiner ikke kan komme på internettet på port 25.

Dernæst bør du sikre dig følgende:

 • At der er en A-rekord, som peger på den ip-adresse, der sendes fra.
 • At ip-adressen får samme navn som A-rekorden. Hvis man har en YouSee bredbånds forbindelse via telefon-stikket, kan man typisk få navngivet ip-adressen ved at skrive til rdns@tdc.dk og bede om, at ip-adressen får dette navn som rdns navn (dette er IKKE muligt for bredbånd via TV stikket).
 • At ip-adressen ikke er på såkaldte DUL-lister. I praksis er det specielt listerne:
 • Sorbs DUL, som kan kontrolleres på:
  http://www.sorbs.net
  Er ip-adressen listet på Sorbs DUL, skal man først sørge for, at ip-adressen har et passende rdns navn, og så kan man normalt få fjernet listningen ved hjælp af http://www.sorbs.net Help & Support.
 • Trend Micro DUL, som kan kontrolleres på:
  http://www.mail-abuse.com/cgi-bin/lookup
  Er ip-adressen listet på Trend Micro DUL, kan man få den fjernet, når ip-adressen har fået et passende rdns navn. Kontakt csirt@csirt.dk og bed csirt informere Trend Micro om fejlen i deres liste.
 • At mailserverens HELO navn er det samme som den A-rekord, der peger på ip-adressen.
  Det gøres typisk ved, at man giver mailserveren dette navn som "maskin-navn".