Hvis du sender mails til flere modtagere

Alt for ofte udsendes email på en sådan måde, at alle modtagere kan se, hvem der også har fået emailen. Dette er IKKE lovligt, hvis for eksempel modtagerne ikke kender hinanden.

Datatilsynet har tidligere slået fast, at afsenderen af et nyhedsbrev skal sikre, at modtagernes personlige oplysninger ikke kommer i hænderne på uvedkommende.

Dette gøres ved at indsætte alle modtagere i feltet BCC, hvorved emailen bliver sendt "skjult" til alle modtagere. (Dog virker dette ikke i alle postprogrammer, hvorfor du skal teste funktionen i dit postprogram først).

Det siger persondatalovens § 41, stk. 3:
Den dataansvarlige skal træffe de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med loven. Tilsvarende gælder for databehandlere.