Ophavsret

TDC er ikke forpligtiget til at overvåge indholdet på de servere, som stilles til rådighed for kunder. I det nedenstående kan du læse, hvordan vi forholder os til henvendelservedrørende copyright beskyttet materiale.


TDC har modtaget Deres mail, hvori De kræver, at TDC fjerner copyright filer, som er placeret på en server tilhørende TDC.

For at forstå TDCs position i denne sammenhæng, er det vigtigt præcist at vide hvilken ydelse, det er TDC leverer til sine kunder. TDC er i forhold til ejeren af den pågældende side såkaldt Host Provider. Dette betyder, at TDC alene til denne ejer leverer serverplads i form af en vis mængde datakapacitet, som denne ejer herefter egenhændigt råder over. Ejeren kan således efter eget valg placere indhold på den købte kapacitet, og i øvrigt til enhver tid uden TDCs mellemkomst eller vidende ændre i dette indhold på denne serverplads.

TDC er Host Provider for mange hjemmesideejere. Disse har skønsmæssigt placeret millioner af sider på TDCs servere. TDC foretager ingen kontrol af hvad disse hjemmeside-ejere placerer på deres egne sider, både fordi dette i praksis er umuligt, men også fordi dette ikke er selskabets funktion, idet TDC alene stiller serverkapacitet til rådighed, og som sådan alene fungerer som teknisk leverandør.

TDC er derfor uden ansvar for indholdet af de hjemmesider, der benytter serverkapacitet hos TDC.

På denne baggrund kan TDC desværre ikke imødekomme Deres ønske, og selskabet må således henvise Dem til at indbringe parternes indbyrdes konflikt for de almindelige domstole, førend TDC eventuelt kan foretage sig videre.

Såfremt De er af den opfattelse, at sagen drejer om en eventuelt kriminel handling, opfordres De til at kontakte Rigspolitiets afdeling for datakriminalitet.

TDC

Postmaster