421 4.1.2 [domain] not valid

Fejl:
Domænet (delen efter snabel-a) i mailadressen er ikke et gyldigt posthus. Der findes ingen MX eller A-record for domænet.

Løsning:
Kontroller mailadressen for stavefejl og prøv igen.

Fejlen kan også skyldes, at vejviseren til modtagers posthus er opsat forkert.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@mail.dk

Server:
fpo