421 4.5.1 No more messages on this connection

Fejl:
Du kan ikke sende flere mails via denne forbindelse (SMTP session).

Løsning:
Der kan maks sendes 3 mails pr. forbindelse. Så skal forbindelsen lukkes og der skal oprettes en ny forbindelse, før der kan sendes flere mails.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@mail.dk

Server:
fpo