421 4.5.1 No more messages on this connection

Fejl:
Du kan ikke sende flere mails via denne forbindelse. Vi har afbrudt forbindelsen.

Løsning:
Opret en ny forbindelse for at sende flere mails.

Opstår denne fejl, når du forsøger at sende større mails (evt. med vedhæftede filer), bedes du kontrolle om din opsætning. Typisk er "Opdeling af mails større end x kB" aktiveret, hvilket gør at en større mail opdeles i mange små mails, når den forsøges sendt. Slå denne indstilling fra og problemet burde være løst.

Server:
asmtp