452 4.5.0 policy based throttling ([ip-address])

Fejl:
Hvis en ip-adresse relativt hurtigt adresserer adskillige ukendte modtagere (også kaldet directory harvesting), så afbrydes kommunikationen og der opretholdes en blokering i en time for den pågældende ip-adresse.
Dette er for at forhindre at spammere forsøger at gætte sig frem til mulige modtagere.

Visse mailinglister forsøger også at "vaske" deres modtager list, hvilket ligner directory harvesting.

Løsning:
Undlad at sende til så mange ukendte modtagere!

Bemærk: Mailservere bliver ofte blokeret, f.eks. hvis mailinglisten ikke holdes opdateret og renses for ikke-eksisterende modtagere løbende. Hvis en modtager ikke findes, svarer TDC’s mailserver med en fejl "550 5.1.1 User: <e-mail-adressen> unknown" (alle fejl numre der starter med 5xx er permanente fejl).

Mere information om mailinglister, se http://tele.dk/31812