550 5.1.8 use proper envelope from ([linux user])

Dansk flag Fejl:
Mailen er afvist på baggrund af afsender mailadressen (Return-Path).

Hvis fejlmeddelelsen som henvist dig til denne side indeholder:
- "mailfrom found on APER", så klik her
- "sender flooding", så klik her
- "Spam unwanted", så klik her
- "apache", så klik her
- "www-data", så klik her

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
The email has been rejected due to the sender emailaddress (Return-Path).

If the error message contains the string below:
- "mailfrom found on APER", then click here
- "sender flooding", then click here
- "Spam unwanted", then click here
- "apache", then click here
- "www-data", then click here

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk