550 5.7.1 [missing/multiple] [From/Sender/ReplyTo/Subject] not allowed

Dansk flag Fejl:
For at en mail kan transporteres over internettet og forståes af alverdens mailservere, skal en mail have et bestemt format. Nogle linier skal findes og må ikke udelades eller findes flere gange.
Denne mail er afvist, fordi den indeholder 0 (nul) eller flere From:, Sender:, ReplyTo:, Subject: linier.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
For an email to be transported over the internet, it must fullfill certain rules.
This message has been rejected because it contains zero or more then one From:, Sender:, ReplyTo:, Subject: lines.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk