550 5.7.1 Sender required for multiple addresses in From

Dansk flag Fejl:
Ingen info.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
No info.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk