554 5.7.1 msg rejected

Dansk flag Fejl:
Mailen anses for at være spam og SPF fejler. Vi ønsker derfor ikke at tage imod.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
Message considered spam and SPF fails.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk