Assumed phishing

Dansk flag Fejl:
Mailen anses for at være en phsihing email.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
Email is considered phishing.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk