Emailaddress rejected (webserver user)

Dansk flag Fejl:
Mailen er afvist på baggrund af afsender mailadressen (Return-Path).

TDC accepterer ikke mails afsendt via webserver brugeren apache@ og www-data@

Mails fra disse afsender ender ofte i spamfolderen og mail kan sjældent sendes retur (bounce) til disse afsender.

Tilret dine mails med en anden og gyldig mailadresse i RETURN-PATH, som kan modtage mails.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
The email has been rejected due to the sender emailaddress (Return-Path).

TDC does not accept emails from the webserver user, such as apache@ and www-data@

Those emails often end up in the spamfolder and it is rare that the message can bounce, as the sender does not exist.

Change the RETURN-PATH to contain another emailsaddress, which is also valid.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk