Indgående: Midlertidig begrænsning (mail/ip)

Fejl:
Der er afsendt for mange mails fra din ip-adresse indenfor de sidste time.

Løsning:
Vent og prøv senere.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@mail.dk