Not accepting bounces/autoreplies

Dansk flag Fejl:
Der sendes mail til TDC og nogle mails kan ikke leveres og skal sendes retur. Men vi kan ikke komme af med bounces.

Løsning:
Åben op for at modtage fejlmeddelelser (evt. RBL blokering).
Når problemet er løst så kontakt postmaster på tlf. 80 80 25 00.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
Some of the mails sent to our users, can not be delivered. We need to bounce those messages, but bounce emailaddress is rejecting.

Solution:
Make sure the bounce emailaddress is correct and it can accept mail. Also check if the server is RBL blocking bounces.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk