Sender flooding

Dansk flag Fejl:
Blokeret pga. for mange mails.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
Blocked due to too many messages.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk