Spam/Scam/Phish unwanted

Dansk flag Fejl:
Vi har modtaget for meget Spam/Scam/Phish som er uønsket.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
Spam/Scam/Phish unwanted, no more info.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk