Spam unwanted

Dansk flag Fejl:
For mange uønskede mails.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
Too many unwanted emails.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk