Ingen pop3 adgang

Fejl:
Du har ikke adgang til at benytte pop3 fra den pågældende konto.

Løsning:
Hvis du har et freemail abonnement, kan du ikke tilgå din mail via pop3. Du bedes i stedet benyttet webmail.

Hvis dit postprogram tidligere har benyttet pop3, men der ikke længere er adgang, kan det skyldes en voldsom aktivitet (ud over et normalt forbrug). Din pop3 fjernes så automatisk. Du burde i såfald have modtaget en mail som forklarer dette samt årsagen hertil.
Du kan læse mailen via webmail.

Server:
pop3