MTA: 8 bit encoding ikke brugbart

Fejl:
Din mail kan ikke afleveres, da formatet ikke understøttes af modtagerens mailserver.

Løsning:
Din mail kunne ikke afleveres, fordi den anvender 8-bit eller binær-kodning, hvilket den mailserver, som skal modtage beskeden, ikke kan tolke.
Mailserveren er opsat til at returnere beskeden i stedet for at forsøge på at konvertere din mail til 7-bit kodning.

For at modtagerens mailserver kan modtage din mail, bliver du nødt til at indstille dit lokale mailprogram til at bruge en anden type kodning.
Prøv for eksempel MIME.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@mail.dk