MTA: Ingen posthus

Fejl:
Din mail blev ikke afleveret, fordi modtagerens mailserver ikke understøtter elektronisk post (SMTP).

Løsning:
Din mail blev ikke afleveret, fordi modtagerens mailserver ikke understøtter elektronisk post (SMTP).

Check, at modtageradressen er stavet korrekt. Prøv dernæst at sende din mail igen, da der kan være tale om en midlertidig fejl.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@mail.dk