MTA: Ugyldigt domæne

Fejl:
Din email kunne ikke leveres fordi modtager computeren ikke blev fundet på nettet og fordi domænet ikke opfylder gældende (RFC) krav. Hvis du har mistanke om at der er sket en fejl, kan du forsøge at sende din email igen.

Løsning:
Kontroller modtagers mailadresse for stavefejl efter @

Kan du stadig ikke sende mailen, så forsøg at kontakt modtager på anden vis.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@mail.dk