MTA: Mailen har stået i kø

Fejl:
Din mail kunne ikke afleveres til modtagerens mailserver.

Løsning:
Prøv at sende mailen igen (ofte kan det bedst betale sig at vente et døgns tid, før du prøver igen).
Lykkes det stadig ikke, kan du eventuelt prøve at kontakte modtageren på anden vis og gøre vedkommende opmærksom på problemet. Muligvis skyldes problemet, at modtageren har netværksproblemer og derfor bør checke sine netværksindstillinger. Men problemet kan også skyldes, at modtagerens mailserver er ude af drift (f.eks. netværks problemer).

Hvem var modtager?
Du finder modtagers mailadresse i original fejlmeddelelsen

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk