MTA: Mailen er for stor

Fejl:
Din mail er ikke blevet leveret, fordi din mail er for stor.
Det kan skyldes;
- at din mail er større end brugeren postkasse.
- at modtagerens mailboks er fuld.
- at modtager har aktiveret begrænsningen; "Max. størrelse for indkommende besked".

Løsning:
Prøv en af følgende:
1. Pakke dine data inden afsendelse (f.eks. med et zip-program).
2. Opdele din mail i flere mindre mails.

Kan modtageren stadigvæk ikke modtage din mail, bliver vedkommende nødt til at slette nogle mails i sin mailboks eller gemme dem lokalt på sin pc.

I så fald må du vente til, vedkommende har reduceret indholdet af sin mailboks.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk