MTA: Manglende pegepind til posthus

Fejl:
Din mail er ikke blevet afleveret hos modtageren, fordi der er en fejl i modtagerens DNS-opsætning (som fortæller hvilket posthus din mail skal leveres til).

Løsning:
Prøv at sende din mail igen (eller om et par dage), da der kan være tale om en midlertidig fejl.
Hvis problemet fortsætter, så kontakt eventuelt modtageren på anden vis og gør vedkommende opmærksom på, at mailserverens DNS-opsætningen er indstillet forkert.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk