MTA: Modtagelse afvist

Fejl:
Din mail er blevet afvist af modtagerens mailserver.

Løsning:
Forsøg eventuelt at kontakte modtageren på anden vis og fortæl om problemet.

Da fejlmeddelelsen kommer fra en anden mailserver, og meddelelsens indhold vil variere, kan vi desværre ikke komme med et konkret løsningsforslag.

Vi vil i stedet forsøge at indsamle fejlmeddelelserne og redegøre for dem herunder:


Indeholder fejlmeddelsen nedenstående, så se her.

This account has been disabled or discontinued


Indeholder fejlmeddelsen nedenstående, så se her.

Your message has been returned by our UCE/spam filter. 


Indeholder fejlmeddelsen nedenstående, så se her.

This account is over quota.


Indeholder fejlmeddelsen nedenstående, så se her.

Banned text appeared in header:


Indeholder fejlmeddelsen nedenstående:

Auto response is being rejected

Så har du sendt et autosvar til en mailingliste, og denne har derfor afvist dit autosvar.


Indeholder fejlmeddelsen nedenstående:

This user doesn't have a yahoo.dk account

Så betyder det, at brugeren ikke har en mailboks hos Yahoo.

Oversættelse:
Din mail kunne ikke afleveres, fordi modtagerens mailserver ikke tillod det (se fejlmeddelelse nedenfor). Den type fejl skyldes som regelproblemer med modtagerens mailboks eller fejl i konfigurationen af modtagerens mailserver.
Du skal dog være opmærksom på, at det også kan være din mail, der er skyld i fejlen. Modtagerens mailserver kan have afvist din mail pga. ugyldig header-information eller pga. størrelsen af din mail.

(Teksten i originalmeddelelsen kan ikke oversættes her, da indholdet kommer fra en anden mailserver, og dermed er ukendt).

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk