MTA: Modtager domænet blev ikke fundet

Fejl:
Din mail kunne ikke afleveres til modtageren (se hvem i original fejlmeddelelse), fordi det ikke var muligt at lokalisere modtagerens mailserver.

Løsning:
Check om mailadressen er stavet korrekt (specielt domænenavnet som er teksten efter @), og forsøg derefter at sende mailen igen.

Fortsætter problemet, kan der være tale om netværksproblemer, og du bør derfor checke dine netværksindstillinger.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk