MTA: Ugyldig videresendelse

Fejl:
Du har opsat videresendelse i webmail til en eller flere ugyldige mailadresser.

Løsning:
Kontroller den eller de mailadresser i webmail, hvortil du automatisk videresender din post.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@mail.dk