421 4.7.1 ([ip-address]) Blocked: Abused mailserver

Dansk flag Fejl:
Din mailserver står åben for misbruges og udnyttes til spam afsendelse.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
Your mailserver is insecure and is abused to send spam.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
fep2/4/5x.mail.dk