421 4.7.1 ([ip-address]) Blokeret: din PC/enheder misbruges af andre

Dansk flag Fejl:
En af dine enheder kan misbruges af andre.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
One of your devices is being abused.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
fep2/4/5x.mail.dk