421 4.7.1 ([ip-address]) Blocked: Hitting spamtraps

Dansk flag Fejl:
Vi har modtaget klager over mails afsendt via din forbindelse (ip-adresse). For at undgå et større misbrug har vi blokeret din ip-adresse.

Løsning:
Du bedes kontrollere følgende:

 • Udsender du nyhedsbreve, så se venligst her.
 • Kontroller alle dine computere for virus. Brug evt. http://tdc.dk/1221
 • Kontroller alle windows maskiner ved brug af Microsoft MSRT (Malicious Software Removal Tool). Se http://www.microsoft.com/security/ og vælg "Malicious Software Removal Tool".
 • Kør "Windows update" på alle maskiner som benytter Windows.
 • Kontroller om diverse software er opdateret til nyeste versioner.
 • Installer et anti-virus program (og hold dette opdateret).
 • Installer en firewall og sørge for at den blokerer for irrelevante porte.
 • Kontrollere at et evt. trådløst netværk er sikret.

Ønsker du at undgå overtagelse af en ip-adresse, som har været anvendt til misbrug, kan du tilkøbe en fast IP-adresse via kundeservice.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk (husk at medsende fejlmeddelelsen) eller ring på tlf 80 80 25 00 og oplys ip-adressen fra fejlmeddelelsen.

Engelsk flag Error:
We have received complaints regarding this ip-address. To avoid more abuse, we have blocked the ip-address.

Solution:
Checklist:

 • If you are sending newsletters, see here.
 • Check your devices for virus.
 • Check your PC by using Microsoft MSRT (Malicious Software Removal Tool). Ses http://www.microsoft.com/security/ and choose "Malicious Software Removal Tool".
 • Run "Windows update" on all machines using Windows.
 • Check if you have the newest software version to avoid abusive software.
 • Install anti-virus software (and keep it updated).
 • Install a firewall and make sure it blocks access to ports not needed.
 • Check if your wireless network is secure.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
pmaster (dækker hele mailfarmen)