421 4.7.1 ([ip-address]) Blocked: Your spam messages is unwanted

Dansk flag Fejl:
Vi ønsker ikke at modtage dine mails. De anses for at være spam.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
Messages from your ip is seen as spam/unwanted.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
fep2/4/5x.mail.dk