Blocked: Abusive behaviour

Dansk flag Fejl:
Ingen adgang fra den pågældende ip-adresse.

Årsager:
1. forsøg på at gætte adgangskoder.
2. forkert opsat mailkonto, som konstant forbinder sig til vores mailserver.
3. ip-adresse set i forbindelse med en misbrugt konto.

Løsning:
Kontakt kundeservice/hotline som hjælpe med denne RBL blokering.

Engelsk flag Error:
No access from this ip-address.

Reason:
1. trying to guess password.
2. account access our setup too many times.
3. ip-address seen in connection with an abused account.

Solution:
Solve the problem and email us, letting us know what you have done to fix it.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
pop3 / asmtp