Blocked: Dont spam trough our server

Dansk flag Fejl:
Der afsendes spam fra en af dine enheder via vores server.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
One of your devices is sending spam thru our server.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
fep2/4/5x.mail.dk