Blocked: Mailinglist with too many unknown users

Dansk flag Fejl:
Der er for mange modtagere på din mailingliste som ikke ønsker dine mails.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
There are too many users on your maillinglist, who dosen't want your messages.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
fep2/4/5x.mail.dk