Blocked: Open proxy

Dansk flag Fejl:
En af dine enheder kan udnyttes som proxy og skabe adgang for andre.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
One of your devices has an open proxy.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
fep2/4/5x.mail.dk