Blokeret: Rens din pc/enheder for virus

Dansk flag Fejl:
En af dine enheder er virus inficeret.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
One of your devices is virus infected.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
fep2/4/5x.mail.dk

Blokeret: Rens din pc/enheder for virus