Blocked: Too many bad commands

Dansk flag Fejl:
En af dine enheder sender rigtig mange kommandoer til vores mailserver som ikke er gyldig kommunikation.

Løsning:
Find den enhed som har en forkert opsætning. Prøv evt. at opsætte din konto igen.
Se http://yousee.dk/1510

Afvent at denne blokering automatisk ophæves (typisk 24 timer).

Engelsk flag Error:
One of your devices is sending too many unknown commands to our mailserver.

Solution:
Find the device with a wrong setup and correct the error.
Wait for the blocking to expire (typical 24 hours).

Server:
pop3 / asmtp