Blocked: Unknown pop3 username, too many times

Dansk flag Fejl:
Forsøg på at at hente post fra en konto som ikke findes, hvilket er sket rigtig mange gange.

Løsning:
Find den enhed som har en forkert opsætning. Ret username/brugernavn i POP3 opsætningen.
Afvent at denne blokering ophæves (typisk 24 timer).

Engelsk flag Error:
Trying to download mail from an unknown account, too many times.

Solution:
Find the device with a wrong POP3 username.
Wait for the blocking to expire (typical 24 hours).

Server:
pop3