Blocked: You address too many unknown recipients

Dansk flag Fejl:
Der sendes mail til for mange ukendte modtagere.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
Sending mail to too many unknown recipients.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
fep2/4/5x.mail.dk