Blocked: You are flooding us with messages

Dansk flag Fejl:
Du sender for mange mail alt for hurtigt.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
Your are flooding us with messages.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
fep2/4/5x.mail.dk