Blocked: You have an insecure script (eg. formmail.pl)

Dansk flag Fejl:
Der afsendes mail fra en webserver som kan misbruges.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
Webserver with an insecure script is sending spam.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
fep2/4/5x.mail.dk