Blocked: Your mailserver is an open relay

Dansk flag Fejl:
Din mailserver kan misbruges af andre og udsender spam.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
Your mailserver is being abused and sending spam.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
fep2/4/5x.mail.dk