Blocked: Your pc is infected with virus

Dansk flag Fejl:
En af dine enheder er inficeret med virus.

Spørgsmål:
Spørgsmål vedr. denne fejlmeddelelse kan rettes til postmaster@abuse.mail.dk

Engelsk flag Error:
One of your devices is infected with virus.

Question:
Questions regarding this error message can be sent to postmaster@abuse.mail.dk

Server:
fep2/4/5x.mail.dk