TDC's Spam- og virusfilter

TDC har indført et centralt filter, der scanner dine mails for spam og virus.

Med filteret bliver alle indgående mails automatisk renset for kendte computervirusser, og spam placeres i en særlig mappe, så du selv kan se, hvad der er sorteret fra.

Et stigende problem

Problemerne med spam og virus er vokset eksplosivt gennem det seneste år og koster både tid og store ærgrelser for mange mennesker.

TDC's maileksperter vurderer, at 50-60 procent af de indgående mails til selskabets privatkunder er spam. Filtret kan tage brodden af problemet.

Sådan virker filteret

  • Alle mails scannes automatisk, før du modtager dem.
  • Hvis en mail indeholder virus, som genkendes af filteret, vil filteret fjerne den inficerede del af mailen, og orientere dig om indgrebet.
  • Hvis en mail kategoriseres som spam, bliver den anbragt i en særlig mappe i webmail, hvorfra den automatisk slettes efter 7 dage.

Vores målinger viser, at filteret fanger over 90 procent af alle spammails.
Hvis du ikke ønsker at benytte den centrale scanning af mails, kan du slå den fra i webmail.
Filtret virker uden ekstra betaling.

Det aktiveres automatisk for alle privatkunder med et internetabonnement, og kræver ingen ændring i opsætningen af computere og mailprogrammer.

I din webmail på TDC Online kan du indstille spamfilteret, uanset om du sidder ved en computer ude eller hjemme. Hvis du ikke ønsker at benytte dig af filteret, har du her mulighed for at slå det fra.

Filteret gør det ikke alene

Der kommer dagligt nye virusser i omløb, og ikke alle spredes via mails. Filteret gør omfanget af problemerne mindre, men træder ikke i stedet for antivirus-programmer og almindelig forsigtighed på nettet.

Bemærk at der kan gå et antal timer fra en ny virus opstår, til filteret, der frasorterer virussen, er opdateret. Du kan derfor i sjældne tilfælde risikere at modtage en inficeret mail på trods af, at filteret er slået til.

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om TDCs filter mod virus og spam, kan du læse mere i artiklen Spørgsmål og svar om virusscanning og spamfiltrering.